iPad เร่งผลักดันขนส่งแท็บเล็ตตั้งเป้าเกิน 100 ล้านภายในปี 2012

ipad-push-tablet-100-million-in-2012

ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและมิถุนายน ผู้ขายส่งแท็บเล็ตทั้งหมดเป็นจำนวนเกือบ 25 ล้านเครื่องและกำลังเพิ่มมากขึ้นเกินกว่า 100 ล้านเครื่องภายในปี 2012 ตามรายงานวิจัยของ ABI โดยในไตรมาสที่สองของปีนี้ มีการจัดส่งแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น 36% และ 77% เพิ่มขึ้นภายในปีต่อปี Continue reading “iPad เร่งผลักดันขนส่งแท็บเล็ตตั้งเป้าเกิน 100 ล้านภายในปี 2012”